نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

سعی کنید حتی الامکان از رفتن به مهمانی و شرکت در تجمع های گروهی اجتناب نمایید.

1 . سعی نمایید که مراسم ها و برنامه های دید و بازدید خانوادگی از قبل برنامه ریزی شده را با رعایت اصول اخلاقی وبا تاکید بر اپیدمی کرونا کنسل نمایید.

2 . سعی نمایید به جای مراجعات حضوری جهت گفتگوهای خانوادگی یا همسایگی و یا دوستانه از تلفن یا شبکه های اجتماعی استفاده نمایید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل مهمانی جلوگیری از انتشار کرونا ویروس