نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که در مراجعه به پمپ بنزین ها رعایت گردد.

1 . تا حد امکان دفعات بنزین، گاز و یا گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید.

2 . در هر بار مراجعه به پمپ بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی، سعی کنید حداکثر باک خودرو خود را پرکنید تا دفعات کمتر مجبور به مراجعه برای گرفتن سوخت شوید.

3 . در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.

برچسب هـا

ویروس کرونا دستور العمل پمپ بنزین پیشگیری از کرونا ویروس