بانوی موفق بلوچستانی
بانوی موفق بلوچستانی
داستان موفقیت ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

دختری که قبل از به دنیا آمدنش ، خانواده اش برای دریافت سهم کوپن بیشتر برایش شناسنامه گرفته بودند هرگز تصور نمی کرد روزی از طرف سازمان ملل در سال 2018 به عنوان چهارمین بانوی روستایی برتر جهان و برترین زن روستایی ایران معرفی شود. زیبا عزیزی زن فعال اجتماعی بلوچ از روستای عزیزآباد شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان در آخرین شب ماه رمضان به دنیا آمد. 5 ساله بود که به روستای «دِه جَن» کوچ کردند،در روستای که تعصبات  خاصی نسبت به دخترها وجود داشت.

برچسب هـا

دختر خانواده خیریه کمک رسانی سرپرست خانوار سازمان ملل روستایی کمپین سیستان بلوچستان ده جن بانوی موفق