موسس موزه علوم طبیعی ایران
موسس موزه علوم طبیعی ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

احمد پارسا پدر دانش گیاه شناسی نوین ایران، نخستین استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران و نخستین ایرانی بود که به صورت علمی بر فلور ایران (رستنی های ایران) پژوهش کرد. وی بنیان گذار موزه علوم طبیعی ایران است و بزرگترین اثر او تألیف کتاب فرانسوی فلور مستقل ایران با نام فلور دولیران به زبان فرانسه می باشد.

او در 20 تیر 1286 در تراران تفرش دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان هدایت تهران و دوره اول دبیرستان را در مدرسه آلیانس به پایان رساند. پس از اتمام دوره دوم متوسطه در دارالمعلمین متوسطه به تحصیل علوم طبیعی در دارالمعلمین عالی تهران و پس از آن دانشگاه رن و پوآتیه فرانسه پرداخت.

برچسب هـا

احمد پارسا دانش گیاه شناسی استاد گیاه شناسی رستنی های ایران