شیرازی بی نام
شیرازی بی نام
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

سیمین دانشور در 8 اردیبهشت 1300 خورشیدی در شیراز زاده شد. او سومین فرزند محمدعلی دانشور (پزشک) و قمرالسلطنه حکمت (مدیر هنرستان دخترانه و نقاش) بود. او سه برادر به نام های منوچهر، هوشنگ و خسرو و دو خواهر به نام های هما و ویکتوریا داشت. دورهی ابتدایی را در مدرسه انگلیسی زبان مهرآیین گذراند.

او از کودکی با اشعار حافظ و سعدی و آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک ایران نظیر ناصر خسرو و بیهقی آشنا شد. در کتابخانهی پدرش هم آثار نویسندگان ایرانی و هم آثار نویسندگان روز دنیا موجود بود. 

برچسب هـا

سیمین دانشور محمدعلی دانشور قمرالسلطنه حکمت