پدر علم نوروفیزیولوژی
پدر علم نوروفیزیولوژی
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

دکتر جلال بریمانی متولد سال 1308 در شهر ساری بود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان سیروس ساری و دوره متوسط را در دبیرستان البرز تهران پشت سرگذاشت.

وی دارای گواهینامه تحصیلات تخصصی در رشته علوم اعصاب و روانی از دانشگاه پاریس در سال 1339 بوده و در سال 1349 به درجه استادی دانشگاه علوم پزشکی تهران نائل شد و پس از اتمام مدت تدریس خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران بازنشسته شد.

دکتر بریمانی در زمان حیات ، سمتهای متعددی بر عهده داشت. 

برچسب هـا

دکتر جلال بریمانی ساری سیروس ساری دبیرستان البرز تهران