هرکسی می تواند آن را انجام دهد
هرکسی می تواند آن را انجام دهد
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

سحر هاشمی، بنیان گذار کافی شاپ های زنجیره ای ریپابلیک در انگلیس، اکنون با ثروت 35 میلیون دلار به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان ایرانی شناخته می شود. این کارآفرین اکنون حدود 110 شعبه از این کافی شاپ ها در بریتانیا تاسیس شده اند. وی در سال 2005 نیز برند اسکینی کندی را با تولید شیرینی های بدون قند بنیان گذاشت و در سال 2007 سهام آن را به شیرینی فروشی گلیستن فروخت.

سحر هاشمی همچنین تا به حال چند کتاب پرفروش در زمینه کاری خود نوشته است. وی در سال 2011 به انجمن کارآفرینان بریتانیا دعوت شد تا در مورد تدابیر کارآفرینی به دولت پیشنهاداتی را بدهد. در ژوئن سال 2012 نیز عالی ترین رتبه امپراتوری بریتانیا برای خدمت رسانی به اقتصاد و خیریه های کشور به هاشمی اعطا شد.

برچسب هـا

سحر هاشمی بنیان گذار کافی شاپ های زنجیره ای بریتانیا اسکینی کندی