می بایست جایگاه خود را در زندگی بدانی و درست در همان جا برترین باشی
می بایست جایگاه خود را در زندگی بدانی و درست در همان جا برترین باشی
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ برگزیده

سید محمد موسوی سهامدار و مدیرعامل شرکت فیروز است که بزرگترین برند تجاری و تولید کننده محصولات بهداشتی کودک در ایران را دارد. وی همچنین بنیانگذار موسسه غیردولتی کانون معلولین توانا در ایران است که کار اصلی آن فرهنگسازی و دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت در ایران است. سیدمحمد موسوی پیش از آن که یک کارآفرین اقتصادی و تولید کننده صنعتی باشد، یک فعال مدنی است که با تعریفی نوین از معلولیت و با فلسفه ای متفاوت از سال 2015 به عنوان مقام مشورتی سازمان ملل متحد در حوزه ی توانمندسازی افراد دارای معلولیت ایران فعالیت می نماید.

برچسب هـا

سید محمد موسوی شرکت فیروز برند تجاری و تولید کننده محصولات بهداشتی کودک