اولین خیریه ثبت شده در ایران
اولین خیریه ثبت شده در ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

مؤسسه خیریه تبریز در 25 آبان سال 1295 ، توسط 15 نفر متشکل از اشخاص خوشنام و خیر شهر تبریز تاسیس شده که در اسناد و مدارک باقیمانده از آن زمان در موسسه و آرشیو (گنجینه اسناد ملی) از این اشخاص به عنوان اعضای مؤسس نام برده شده است. این موسسه در پی استفتاء از مرحوم آیت الله العظمی شهیدی که یکی از مجتهدین برجسته زمان خود در شهر تبریز بود، تأسیس و با ثبت رسمی و قانونی در وزارت معارف و اوقاف وقت فعالیت خود را در زمینه های رسیدگی به نیازمندان جامعه، نگهداری از کودکان بی سرپرست، نگهداری و مداوای بیماران روانی آغاز کرده است.

برچسب هـا

مؤسسه خیریه تبریز شهر تبریز اشخاص خوشنام