مادر ادبیات کودک ایران
مادر ادبیات کودک ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

توران توران میرهادی، در 26 خرداد 1306 در تهران از پدری ایرانی به نام «سید فضل الله» که ریشه و تبار تفرشی داشت و مادری آلمانی به نام «گرِتا دیتریش» به دنیا آمد. توران چهارمین فرزند این خانواده بود که روی هم پنج فرزند دختر و پسر داشتند. پدر آن ها که دانش آموخته مهندسی مکانیک ماشین آلات و راه و ساختمان از آلمان بود، یکی از فن سالارهای برجسته ایران در دوره رضاشاه به شمار می رفت.

او در پروژه ساختمان و راه اندازی راه آهن سراسری ایران مورد اعتماد رضاشاه بود. 

برچسب هـا

توران میرهادی تفرش مکانیک مادر ادبیات کودک ایران