پدر طب کودکان ایران
پدر طب کودکان ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

محمد قریب در سال 1288 در تهران متولد شد، پدر و مادر وی متولد روستای گرکان در آشتیان بودند که به تهران مهاجرت کرده بودند. او تحصیلات ابتدایی را در دبستان سیروس و متوسطه را در دارالفنون گذراند و در سال 1306 خورشیدی در زمره اولین گروه دانشجویان ایرانی که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتند .

او در پایان سال اول در شهر رن فرانسه موفق به دریافت جایزه لابراتوار تشریح دانشکده پزشکی شد و در سال 1314 نخستین ایرانی بود که توانست در کنکور انترنی بیمارستان پاریس پیروز شود.

برچسب هـا

محمد قریب روستای گرکان آشتیان دبستان سیروس پدر طب کودکان ایران