شکارچی که حافظ حیات وحش شد
شکارچی که حافظ حیات وحش شد
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

اسکندر فیروز ، در سال1305 در شیراز چشم به جهان گشود ایشان  فرزند محمدحسین فیروز ، صفیه نمازی و نوه ی عبدالحسین میرزا فرمانفرما (نوه ی عباس میرزا و پسر عموی ناصرالدین شاه قاجار) بود. او همچنین همسر ایران علاء و داماد حسین علاء نخست وزیر ایران و وزیر دربار دودمان پهلوی بود.

اسکندر فیروز دانش آموخته راه و ساختمان بود و در جوانی در شرکت های سدسازی کار می کرد. او نماینده مردم همدان در دوره نوزدهم و مردم میانه در دوره بیستم مجلس شورای ملی بود.

برچسب هـا

اسکندر فیروز شیراز محمدحسین فیروز عبدالحسین میرزا فرمانفرما شکارچی که حافظ حیات وحش شد