هر فردی باید مسئولیت زباله ای را که تولید می کند برعهده بگیرد
هر فردی باید مسئولیت زباله ای را که تولید می کند برعهده بگیرد
داستان موفقیت ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

آیه حمداوی  که حوزه ی سلامت و طب ایرانی اسلامی دغدغه ی  شخصی اوست در ایتالیا رشته بیولوژی و در ایران رشته مترجمی زبان ایتالیایی خوانده است و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشد.

 زنی است که به «پسماند صفر» معروف است؛ او که در شیراز زندگی می کند، تلاش می کند، زباله ای تولید نکند. جنبش «پسماند صفر» برای اولین بار سال 2 هزار از طرف یک زن آمریکایی فرانسوی آغاز شد . 

برچسب هـا

آیه حمداوی طب ایرانی اسلامی رشته بیولوژی پسماند صفر