چشمان پر نور
چشمان پر نور
عمومی ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

سیما رئیسی 30 ساله از دختران موفق ایرانی است که با وجود بیماری چشمی و درنهایت از دست دادن بینایی ، تا مقطع دکترای علوم سیاسی ادامه تحصیل داده و حالا یکی از زنان تأثیرگذار استان سیستان وبلوچستان است. استانی که بیشترین آمار بی سوادی را دارد و درس خواندن زنان هم در آن با مشکلات زیادی همراه است. تأثیرگذاری او نه فقط به خاطر ادامه تحصیل تا مقطع دکترا، نه فقط به خاطر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه زنان و معلولان بلکه ...

برچسب هـا

سیما رئیسی بیماری چشمی دکترای علوم سیاسی زنان تأثیرگذار