دلم خواست من هم جزیی از اونها باشم
دلم خواست من هم جزیی از اونها باشم
خاطرات داوطلبانه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

سال 1384 برای اولین بار به صورت اتفاقی از بازارچه خیریه پیام امید بازدید کردم، پر از شور و هیجان و خنده بود... یه سری بچه های 20 ساله که دور هم جمع شده بودن و با اشتیاق برای فروش محصولات و گرم کردن بازارچه از هیچ چیزی دریغ نمی کردن...

اونقد برام فضاشون متفاوت و خاص بود که دلم خواست من هم جزیی از اونها باشم...بدونه اینکه بدونم از عهده ی من چه کاری برمیاد رفتم فرم همکاری رو پر کردم ، بعد از چند هفته با من تماس گرفتن، قرار شد برای شناخت بیشتر پیام امید برم سمت خیابون ایرانشهر… 

برچسب هـا

خیریه کار دواطلبانه