شاید اگر درس میخواندم
شاید اگر درس میخواندم
خاطرات داوطلبانه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

با یک نگاه به شادی می شد حسرت چشمانش را دید شادی دختری 18 ساله که به جرم نگهداری مواد مخدر روز های زندگیش را در  کانون گذرانده بود .

" من با خانواده ی مادریم ارتباط صمیمی داشتم ، خواهر مادرم که تقریبا یکی دو سال با من تفاوت سنی داشت بهترین رفیقم بود فوت ناگهانی او در 14 سالگی به علت وابستگی شدید عاطفی برای من ضربه ی روحی شدیدی بود و همین امر باعث شد تا من در مقطع سوم راهنمایی ترک تحصیل کنم. 

برچسب هـا

کانون اعتیاد ازدواج جدایی