اولین زن پزشک قانونی ایران
اولین زن پزشک قانونی ایران
داستان موفقیت ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

بانو نصرت الملوک کاشانچی، اولین پزشک زن ایرانی بود که در زمینه ی پزشکی قانونی فارغ التحصیل شد. هم چنین جز ده زن اول ایرانی بود که به دانشگاه راه یافت و نامش به عنوان اولین پزشک زن ایرانی که در پزشکی قانونی فعالیت می کرد ثبت شده است. نصرت الملوک کاشانچی در سال 1293 شمسی به دنیا آمد. پدر او علی نقی کاشانچی از تاجران معروف و ثروتمند زمان خود بود. 

پدرش علی رغم دانستن عشق دخترش به تحصیل، طبق رسوم و سنت او را در سن 14 سالگی در پایان دوره دبستان او را به عقد و ازدواج پسر عمویش در آورد...

برچسب هـا

نصرت الملوک کاشانچی اولین پزشک زن ایرانی فارغ التحصیل علی نقی کاشانچی