بنیان گزار آموزش و پرورش خلاق کودکان
بنیان گزار آموزش و پرورش خلاق کودکان
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

معصومه سهراب در بیست و سوم آبان ماه 1304 در خانه ای در کوچه سهراب، خیابان پاریس تهران به دنیا آمد. پدرش دکتر عبدالوهاب سهراب و مادرشان فخرالتاج ثقفی بود .

معصومه (فرنگیس) دوره ابتدایی را در دبستان نوباوگان و دوره اول دبیرستان را در دبیرستان فرانسوی زبان ژاندارک گذراند. از همین دوره علاقه به نقاشی در او آشکار شد. ابتدا به صورت پراکنده و زمانی بعد در کارگاه هنری جعفر پتگر که از نقاشان صاحب نام آن دوره بود، نقاشی را آموخت.

برچسب هـا

معصومه سهراب خیابان پاریس دبیرستان فرانسوی زبان ژاندارک