نخستین بانوی فیزیکدان و مادر ستاره شناسی ایران
نخستین بانوی فیزیکدان و مادر ستاره شناسی ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

" به پدرم گفتم می خواهم کاری کنم که از عهده هرکسی بر نیاید. از بچگی دیده و شنیده بودم که چطور مردم می گویند: دخترها نمی توانند ریاضی بخوانند یا فلان کار را انجام دهند و این همیشه باعث آزردگی من می شد می خواستم ثابت کنم که دختر یا پسر بودن فرقی ندارد و اگر انسان استعداد و پشتکار کافی داشته باشد، از عهده هر کاری بر می آید و ثابت هم کردم"

برچسب هـا

آلنوش طریان فیزیک دان مادر ستاره شناسی