معرفی فرشته نجات کودکان اسکولیوزیس جهان
معرفی فرشته نجات کودکان اسکولیوزیس جهان
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

"30 سال است که کار من این است، فعالیت داوطلبی جزئی از زندگی ام است؛ برهانی برای توجیه آن ندارم، همان گونه که نفس می کشم، کار داوطلبی می کنم، به نظر شما نفس کشیدن دلیل می خواهد؟"

این بینش پروفسور مزدا ست ،فرشته نجات کودکان اسکولیوزیس جهان ، کیوان مزدا در سال 1338 در آبادان زاده شد. پدرش  سیروس از زرتشتیان ایران بود و مادرش فرانسوی بود. وی در سن 7 سالگی به همراه خانواده اش به فرانسه مهاجرت کرد ...

برچسب هـا

پروفوسر مزدا کار دواطلبانه کار خیر