معرفی سعیده دلمرادی یک فعال اجتماعی و خیر نیکوکار
معرفی سعیده دلمرادی یک فعال اجتماعی و خیر نیکوکار
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

بانو سعیده دلمرادی فعال اجتماعی و خیر نیکوکار ، مدیر شرکت تعاونی دنیای فرشته های روستا ، مدیر دبستان شهید تندگویان شهرستان سرخس ، معلم مدرسه ی یکی از روستاهای سرخس بود که اولین فعالیت های خیرخواهانه اش را آغاز کرد. تصمیم داشت مشکلات گوشه ای از شمال شرقی ترین نقطه ی ایران و محرومیت ها و کمبود های دانش آموزان و خانواده هایشان را به گوش مردم برساند و برای این کار از صفحه ی اینستاگرامش استفاده کرد.

برچسب هـا

سعیده دلمرادی فعال اجتماعی خیر نیکوکار