بخشیدن یعنی بخشش تمام دارایی
بخشیدن یعنی بخشش تمام دارایی
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

علیرضا نبی متولد 1347 در خانواده ای فقیر در حاشیه مشهد بود که فقر شدید شان مجبورشان کرد به مشهد مهاجرت کنند . 

پدرشان به بیماری اعتیاد دچار بودند و مادرشان  با این که خواندن و نوشتن نمی دانست و در واقع دانش آکادمیک نداشتند، اما سواد اجتماعی بالایی داشتند. ایشان در خانواده ای پر جمعیت به دنیا آمدند که هر نوع جرم و بزه ای در آن شکل گرفته بود از اعتیاد پدر و برادران تا بیماری جنسی پدر و درد و رنجی که مادر به واسطه ی شکنجه های همسرشان هر روز متحمل می شدند...

برچسب هـا

علیرضا نبی فقیر مشهد مهاجرت