خوشنویسی، پرچم هنر ایران
خوشنویسی، پرچم هنر ایران
داستان موفقیت ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

" ما می توانیم خوشنویسی را به عنوان پرچم هنری مان در دنیا به اهتزاز درآوریم"

الهه خاتمی متولد 1338، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی می باشد . بانوی هنرمند عرصه ی خوشنویسی نستعلیق و مدرس خوشنویسی است. او محضر اساتیدی چون غلامحسین امیرخانی و امیراحمد فلسفی را درک کرده و از سال 1366 به عنوان مدرس خوشنویسی فعالیت می کند و در سال 1366موفق به اخذ مدرک ممتاز شدند. 

برچسب هـا

الهه خاتمی خوشنویسی مدرس خوشنویسی