نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای خانواده ها در نظافت آشپزخانه و منزل
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای خانواده ها در نظافت آشپزخانه و منزل
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی برای خانواده ها که در نظافت خانه و آشپزخانه رعایت باید گردد

1 . موقع تمیز کردن قسمت های بیرونی منزل مثل پنجره ها، شیشه ها، درب ورودی حتماً از دستکش و مایعضدعفونی کننده استفاده گردد.

2 . دستگیره های درب بیرونی مکررا ضدعفونی گردد.

3 . وسایل ضدعفونی دست و وسایل حتما در کنار درب ورودی تدارک دیده شود.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل نظافت خانه و آشپزخانه پیشگیری از کرونا ویروس