نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اصناف
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اصناف
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نکاتی که کارکنان اصناف باید رعایت کنند.

1 . در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.

2 . در صورت امکان از دستکش لاتکس در محیط کار استفاده کنید.

3 . هرگز صورت خود و بخضوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل کارکنان اصناف پیشگیری از کرونا ویروس