نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در رستوران ها برای مراجعین
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در رستوران ها برای مراجعین
مسئولیت اجتماعی ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

سعی کنید حتی الامکان به رستوران و کافی شاپ مراجعه نکنید.

در صورت اضطرار حتماً موارد زیر را رعایت کنید:

1 .از سلامت کارکنان رستوران و کافی شاپ مطمئن شوید که حداقل علایم سرماخوردگی یا آنفلونزا نداشته باشند.

2 .از پذیرش و مدیریت در مورد رعایت اصول بهداشت فردی توسط کارکنان و نیز گندزدایی مکرر محیط سوال نمایید تا مطمئن شوید.

برچسب هـا

کرونا ویروس دستورالعمل هنگام مراجعه ضروری به رستوران پیشگیری از کرونا ویروس