دندان پزشکی روح انگیز خانم
دندان پزشکی روح انگیز خانم
روح انگیز خانم 54 ساله به دلیل فوت همسر، سرپرستی دخترش را برعهده دارد. بخاطر هزینه های بالای زندگی و درآمد پایین در حال حاضر نیاز به معالجه دندان دارد و می بایست دندان هایشان کشیده و جایگزین شود.

درمان درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید