تجهیزاتی برای اشتغال
تجهیزاتی برای اشتغال
لیلا خانم 40 ساله حدودا 9 سال هست که همسرشان را از دست دادند و سرپرستی دو فرزند خود را دارد. درآمد ایشان با درست کردن ترشی، سبزی و ... است و نیاز به حمایت جهت تامین مواد اولیه و تجهیزات دارد.

توانمندسازی درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید