سرپناهی برای مادر و 3 دخترش
سرپناهی برای مادر و 3 دخترش
خانم 37 ساله ای حدودا 6 سال پیش به دلیل اعتیاد متارکه کردند و با سه فرزند دختر خود در منزلی استیجاری در ابتدای جاده ورامین زندگی می کند و نیاز فوری به ودیعه مسکن دارد.

مسکن درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید
برای دریافت اطلاع رسانی درباره کمپین ها ، شماره موبایل خود را وارد کنید