فرشته های سیستان در انتظار مهر شما
فرشته های سیستان در انتظار مهر شما
بر آن شدیم با توجه به تقارن ایام محرم و شهادت امام حسین (ع) و طفل شیرخواره اش برای نوزادان مناطق محروم شهرستان نیمروز و هامون که از کودکی با معضل فقر روبرو هستند، شیرخشک تهیه کنیم.

مناطق محروم موفق

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید