یک خانه و هشت بیمار
یک خانه و هشت بیمار
آقا غلام و همسرش، 6 فرزند از رده سنی 13 الی 26 ساله دارند. هر کدام دچار بیماری هایی مثل دیسک کمر، ام اس، صرع، بیماری های دهان و دندان و بیش فعالی شدید هستند.

درمان درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید