دست تو با دست من ، سقفی برای دیگری
دست تو با دست من ، سقفی برای دیگری
سودابه خانم با پسر و همسرش که گچ کار ساختمان بود در یک منزل استیجاری در منطقه ملارد زندگی می کردند. در سال گذشته همسر سودابه خانم فوت کردند و اکنون ایشان توانایی تامین ودیعه مسکن ندارد.

مسکن درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید