رنج دستانشان را بکاهیم
رنج دستانشان را بکاهیم
می خواهیم برای 8 مادر رنج کشیده که با وجود مشکلات شدید جسمی از جمله ارتروز و درد های مفصلی مجبور به شستن لباس ها با دست هستند، ماشین لباسشویی تهیه کنیم.

لوازم منزل درحال برگزاری

باتوجه به محدودیت های بانک مرکزی حداکثر تا مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را وارد کنید