...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

برای تامین شرایط اولیه زندگی

با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی با پرداخت کمک هزینه خرید آذوقه و مایحتاج زندگی به 30 خانواده تحت حمایت در قالب بن خرید کالا، سعی در کمک به بهبود وضع موجودشان داریم.

مواد غدایی درحال برگزاری

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

10,000,000 ریال
از 277,885,300
3.6 %
پیشرفت
39روز
تا پایان
4
تعداد حامیان
3.6 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه خانواده نیازمندان معیشت