...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

چرخی برای چرخیدن زندگی

زهرا خانم حدودا 7 سالی هست که به دلیل اعتیاد با 2 فرزند 19 و 11 ساله از همسرش جدا شده است. در صورتی که چرخ خیاطی داشته باشد اشتغال و در نتیجه درآمد خواهد داشت.

توانمندسازی درحال برگزاری

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

83,070,000 ریال
از 237,190,800
35.02 %
پیشرفت
12روز
تا پایان
34
تعداد حامیان
35.02 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه زنان سرپرست خانواده