...
موسسه خیریه پیام امید

خیابان نیاوران خیابان جماران کوچه حسنی کیا کوچه نیایش پلاک 8
info@payamomid.com
www.payamomid.com مشاهده پروفایل

تهیه ماشین لباس شویی برای خانواده نیازمند

یک مادر سرپرست خانواده که همسرش فوت کرده و 4 فرزند دارد، به دلیل کار خدماتی سنگین دستانش از کار افتاده است و به ماشین لباس شویی نیاز دارد.

لوازم منزل موفق

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

78,500,000 ریال
از 70,000,000
112.14 %
پیشرفت
تا پایان
26
تعداد حامیان
112.14 %
ارسال به دوستان

برچسب هــا


خیریه لوازم منزل ماشین لباسشویی